Privacy

Privacy verklaring

4daagsemassage.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

4daagsemassage respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door het boeken van een massage via deze website ga je akkoord met deze privacyverklaring. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Wat is de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden verwerkt omdat je een massage bij ons afneemt en de grondslag is daarmee de overeenkomst die je in dat geval met ons aangaat. Wij versturen per e-mail uitsluitend commerciële berichten indien je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
4daagsemassage verwerkt je persoonsgegevens wanneer je een afspraak hebt gemaakt via onze website voor een behandeling tijdens de 4daagse van Nijmegen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt. Dit zijn de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Met welk doel verwerken wij welke persoonsgegevens?
• Je voor- en achternaam en je-mailadres die je hebt ingevuld bij een reservering wordt gebruikt om de afspraak te bevestigen;
• Je voor- en achternaam en je e-mailadres die je hebt ingevuld bij een reservering wordt gebruikt voor het versturen van een herinneringsmail één uur voor de geplande afspraak.
• Je e-mailadres die je hebt ingevuld bij een reservering kan worden gebruikt voor een mailing voorafgaand aan de 4daagse in Nijmegen mits je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.
• Je telefoonnummer dat je hebt ingevuld bij een reservering kan worden gebruikt indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor wij telefonisch contact met jou op moeten of willen nemen.
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij wij van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
De via e-mail of contactformulier ontvangen gegevens worden bewaard zolang als naar aard of inhoud van het bericht nodig is voor de volledige behandeling en afhandeling ervan.

Het maken & plaatsen van foto’s
Wanneer er foto’s worden gemaakt, zal dit vooraf worden aangegeven. Wanneer je niet op de foto wilt komen of er niet achter staat dat deze foto online wordt gepubliceerd, kun je dit melden en zal je niet worden gefotografeerd respectievelijk zal de foto niet online worden gepubliceerd. Foto’s kunnen worden geplaatst op Facebook en op de website www.4daagsemassage.nl.

Rechten t.a.v. van stopzetten verwerking, inzien/wijzigen/verwijderen van persoonsgegevens

Je hebt het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Hiervoor kun je een schriftelijk verzoek indienen bij 4daagsemassage.nl.