Privacy

Privacy verklaring

4daagsemassage is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

4daagsemassage respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gaat vertrouwelijk om met ontvangen persoonlijke informatie. Door het boeken van een massage via deze website ga je akkoord met deze privacyverklaring. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Wat is de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt omdat een massage wordt afgenomen. De grondslag is de overeenkomst die je dientengevolge aangaat met 4daagsemassage. Er wordt door 4daagsemassage op geen enkele manier contact gemaakt anders dan ter bevestiging van en herinnering aan een gemaakte afspraak, dan wel wanneer een financieel geschil hiertoe aanleiding geeft.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
4daagsemassage verwerkt je persoonsgegevens wanneer je een afspraak hebt gemaakt via de website voor een behandeling tijdens de 4daagse van Nijmegen. Alleen gegevens die zelf aan 4daagsemassage zijn verstrekt worden verwerkt. Dit zijn de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Met welk doel verwerken wij welke persoonsgegevens?
• Voor- en achternaam en e-mailadres ingevuld bij een reservering worden gebruikt om de afspraak te bevestigen;
• Voor- en achternaam en e-mailadres ingevuld bij een reservering worden gebruikt voor het versturen van een herinneringsmail voor de geplande afspraak.
• Het telefoonnummer ingevuld bij een reservering kan worden gebruikt indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor telefonisch contact wenselijk of noodzakelijk is.
4daagsemassage verzamelt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
De via e-mail of contactformulier ontvangen gegevens worden bewaard zolang als naar aard of inhoud van het bericht nodig is voor de volledige behandeling en afhandeling ervan.

Het maken en plaatsen van foto’s
Wanneer foto’s worden gemaakt, zal dit vooraf worden aangegeven. Wanneer je niet op de foto wilt komen of er niet achter staat dat deze foto online wordt gepubliceerd, kun je dit melden en zal je niet worden gefotografeerd respectievelijk zal de foto niet online worden gepubliceerd. Foto’s kunnen worden geplaatst op Facebook en op de website www.4daagsemassage.nl.

Rechten t.a.v. van stopzetten verwerking, inzien/wijzigen/verwijderen van persoonsgegevens
Je hebt recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Hiervoor kun je een schriftelijk verzoek indienen bij 4daagsemassage.